Nokia 1101 - Brug af browseren på siderne i en WAP-tjeneste

background image

Brug af browseren på siderne i en WAP-tjeneste

Når du har oprettet forbindelse til WAP-tjenesten, kan du begynde at bruge
browseren på WAP-siderne.

Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg
den vejledende tekst på skærmen. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.

Generelle retningslinier for brug af tasterne

• Brug pil op eller pil ned til at navigere rundt på WAP-siden og markere det

ønskede element. Et element kan f.eks. være et link (understreget tekst).

• Tryk på Navi-tasten for at vælge et markeret element.

• Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at vende tilbage til den forrige WAP-

side, der er blevet vist.

• Tryk på 0 til 9 for at indtaste bogstaver og tal, og tryk på * for at indsætte

specialtegn.

• Vælg

Valg

for at få adgang til nedenstående indstillinger. Disse indstillinger er

muligvis ikke alle tilgængelige på samme tid. Tjenesteudbyderen tilbyder
muligvis også andre valgmuligheder.

background image

57

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Startside

: Bringer dig tilbage til WAP-tjenestens startside.

Genindlæs

: Opdaterer WAP-siden.

Åbn link

: Vælger et link eller et andet markeret element på WAP-siden.

Vis billede

: Du kan rulle gennem et stillbillede eller et animeret billede, som

ikke kan vises i sin helhed. Tryk på pil op eller pil ned (eller 2 eller 8) for at rulle
billedet op eller ned. Tryk på 4 eller 6 for at rulle billedet til venstre eller højre.
Tryk på

Valg

for at vælge

Vis næste

,

Vis forrige

eller

Gem billede

.

Ved hjælp af indstillingen

Gem billede

kan du gemme billeder for at anvende

dem i billedbeskeder eller som pauseskærme. Du kan også gemme animerede
billeder for at bruge dem som pauseskærme. Hvis et billede er for stort til
billedbeskeder og pauseskærme, skal du flytte den viste boks hen over billedet
for at vælge det område, du vil gemme, og trykke på

Vælg

.

Indst. f. udse.

: Du kan angive, at tekstlinjerne skal ombrydes, og at billederne

skal skjules på WAP-siden. Se også side

58

.

Bogmærker

: Du kan håndtere bogmærker, f.eks. gemme den aktuelle WAP-side

som et bogmærke. Se side

58

.

Tjen.indbakke

: Viser listen over tjenestebeskeder, se

Tjen.indbakke

på side

59

.

Brug nummer

: Kopierer et nummer fra den aktuelle WAP-side til lagring eller

opkald og afslutter opkaldet.

Gå til adresse

: Du kan oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Indtast

WAP-adressen (tryk på 1 for at indsætte et punktum), og vælg

OK

.

Tøm cache

: Tømmer telefonens cachehukommelse (se også side

60

).

Sikkerhedsopl.

: Viser, om forbindelsen er sikker.

Afslut

: Afslutter browseren, og afslutter opkaldet.

background image

58

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.