Nokia 1101 - WAP-tjenester (Tjenester – Menu 12)

background image

(Tjenester – Menu 12)

I denne menu har du adgang til forskellige WAP-tjenester
(Wireless Application Protocol), f.eks. onlinespil, som er specielt udviklet til
mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Sådan får du adgang til denne menu: Vælg

Menu

(i standbytilstand) >

Tjenester

.

background image

52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Bemærk, at WAP-sider anvender WML (Wireless Mark-up Language).
De internetsider, der anvender HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke
vises på denne telefon.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og -priser hos
netværksoperatøren og/eller den WAP-tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil
anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres
tjenester.