Nokia 1101 - Toner (Menu 4)

background image

Toner (Menu 4)

I denne menu kan du ændre indstillingerne for den aktuelt
valgte profil og oprette dine egne ringetoner. Se

Profiler (Menu

5)

på side

39

.

background image

39

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Ringetone

: Angiver den tone, der afspilles, når du modtager et opkald.

Ringestyrke

: Angiver lydstyrkeniveauet for ringetoner og signaler ved SMS-

beskeder.

Ringesignal

: Angiver, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående

taleopkald. Når f.eks.

Fra

er valgt, ringer telefonen ikke, når du modtager et

opkald, og

vises i standbytilstand.

Signal ved SMS-besked

: Angiver den tone, der afspilles, når du modtager en

SMS-besked.

Tastaturtoner

: Angiver lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.

Advarselstoner

: Indstiller telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet

trænger til at blive opladet.

Vibrationssignal

: Indstiller telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald

eller en SMS-besked.

Rytmisk baggrundslys

: Indstiller telefonens baglys til at blinke i den rytme, der

passer til den valgte ringetone eller til det signal, der udsendes, når du
modtager en besked. Vibratoren fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en
oplader eller en bordholder.