Nokia 1101 - Nedtællingsur

background image

Nedtællingsur

Du kan indstille alarmen til at gå i gang efter et bestemt tidsrum.

Vælg

Menu

>

Tilbehør

>

Nedtællingsur

. Indtast tidspunktet for alarmen, og vælg

OK

. Du kan også indtaste en note til alarmen, ændre tiden og stoppe tidstælleren.

Mens tidstælleren kører, vises

i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen en tone, og den tilhørende tekst
vises. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde alarmen.