Nokia 1101 - Komponist

background image

Komponist

Du kan oprette dine egne ringetoner. Vælg den tone, der skal
redigeres, og indtast noderne. Tryk f.eks. på 4 for noden f.

8 bruges til at forkorte (-), og 9 bruges til at forlænge (+) nodens
eller pausens varighed. 0 bruges til at indsætte en pause. *
bruges til at angive oktaven. # bruges til at gøre noden skarp
(ikke muligt for noderne e og b). Tryk på pil op eller pil ned for at flytte markøren til
venstre eller højre. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette en node eller
en pause til venstre for markøren.

Når du er færdig med tonen, skal du vælge

Valg

>

Afspil

,

Gem

,

Tempo

,

Ryd

skærmen

eller

Afslut

.