Nokia 1101 - Tilbehør (Menu 10)

background image

Tilbehør (Menu 10)

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er
tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse
telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.