Nokia 1101 - SIM-tjenester (Menu 11)

background image

SIM-tjenester (Menu 11)

Denne menu vises kun, hvis SIM-kortet er udstyret med
yderligere tjenester. Menuens navn og indhold afhænger af de
tilgængelige tjenester.

Bemærk! Kontakt SIM-kortleverandøren, f.eks. netværksoperatøren,
tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, for at få oplysninger om
tilgængelighed, priser og oplysninger om brug af SIM-tjenester.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

WAP-tjenester