Nokia 1101 - Profiler (Menu 5)

background image

Profiler (Menu 5)

Du kan tilpasse telefontonerne til forskellige hændelser,
aktiviteter og omgivelser. Indstil først indstillingsgrupperne,
profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at
anvende den.

background image

40

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Aktivering af en profil og ændring af de tilhørende indstillinger

Vælg profilen i menuen Profiler, og vælg

Aktivér

.

Du kan ændre indstillingerne for den valgte profil ved at vælge

Tilpas

>

Ringetone

,

Ringestyrke

,

Ringesignal

,

Signal ved SMS-besked

,

Tastaturtoner

,

Advarselstoner

,

Vibrationssignal

,

Rytmisk baggrundslys

,

Pauseskærm

eller

Omdøb

(ikke

tilgængelig under

Normal

). Vælg den ønskede indstilling, og vælg

OK

.

Du kan også ændre toneindstillingerne for den aktuelt valgte profil under

Toneindstillinger

, se

Toner (Menu 4)

på side

38

.

Tip! Sådan aktiverer du hurtigt en profil i standbytilstand eller under et
opkald:
Tryk hurtigt på tænd/sluk-tasten, rul til den ønskede profil, og
vælg

OK

.