Nokia 1101 - Tidsindstillinger

background image

Tidsindstillinger

Ur

Hvis du vil indstille telefonen til at vise det aktuelle klokkeslæt i standbytilstand,
skal du indstille tiden og vælge et 12- eller 24-timers tidsformat. Hvis batteriet
fjernes fra telefonen, er du muligvis nødt til at indstille tiden igen.

background image

41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Datoindstilling

Angiv den korrekte dato. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, er du muligvis nødt
til at angive datoen igen.

Autoopdatering af dato/tid

Denne netværkstjeneste opdaterer klokkeslættet og datoen i henhold til den
aktuelle tidszone. Den automatiske opdatering af dato og tid ændrer ikke de
tidspunkter, du har indstillet i alarmen eller påmindelserne. De er indstillet til lokal
tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.