Nokia 1101 - Sikkerhedsindstillinger

background image

Sikkerhedsindstillinger

Bemærk! Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks.
opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det i nogle
netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre, f.eks. 112 eller det
officielle alarmnummer).

background image

45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

PIN-kode-anmodning

: Du kan indstille telefonen til at anmode om SIM-kortets

PIN-kode, når telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne
funktion deaktiveres.

Opkaldsspærring

: Med denne netværkstjeneste kan du begrænse opkald til og

fra telefonen. Vælg én af indstillingerne for spærring, og slå indstillingen til
(

Aktivér

) eller fra (

Annuller

), eller kontrollér, om en tjeneste er aktiveret

(

Status

).

Begrænsede numre

: Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte

telefonnumre (netværkstjeneste).

Lukket brugergruppe

: Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du angive en

gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.

Sikkerhedsniveau

: Indstil telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der

indsættes et nyt SIM-kort i telefonen,

Telefon

, eller når du vælger telefonens

interne telefonbog,

Hukommelse

.

Bemærk, at hvis du ændrer sikkerhedsniveauet, ryddes alle lister over seneste
opkald, herunder ubesvarede opkald, indgående opkald og udgående opkald.

Skift adgangskoder

: Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden

eller spærringsadgangskoden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9.

Undgå at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, for at
forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

background image

46

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.