Nokia 1101 - Opkaldsindstillinger

background image

Opkaldsindstillinger

Omstilling

– for at omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et

andet telefonnummer (netværkstjeneste).

Vælg den ønskede omstillingsfunktion. Vælg f.eks.

Omstil ved optaget

for at

omstille opkald, hvis du er optaget på telefonen, eller hvis du afviser et opkald.

Det er muligt at have flere omstillingsindstillinger aktiveret på samme tid. Når

Omstil alle taleopkald

er aktiveret, vises

på skærmen i standbytilstand.

Slå den ønskede indstilling til (

Aktivér

) eller fra (

Annuller

), kontrollér, om

indstillingen er aktiveret ved at vælge

Status

, eller angiv en forsinkelse for

visse omstillinger under

Indstil forsink.

(ikke tilgængelig for alle

omstillingsindstillinger).

Automatisk genopkald

: Indstil telefonen til at forsøge at få forbindelse til et

telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

background image

42

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Hurtigkald

: Når hurtigkald er aktiveret, kan du foretage opkald til de navne og

telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 2 til 9 ved at trykke på og holde
den tilsvarende tast nede.

Banke påtjeneste

: Når denne netværkstjeneste er aktiveret, giver netværket dig

besked om eventuelle nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald.
Vælg

Besvar

for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i

venteposition. Vælg

Afslut

for at afslutte det aktive opkald.

Send eget opkalds-id

: Indstil telefonen til henholdsvis at vise (

Til

) eller skjule

(

Fra

) dit telefonnummer for den person, du ringer til (netværkstjeneste). Hvis

du vælger

Netværksafh.

, benyttes den indstilling, der er aftalt med

tjenesteudbyderen.

Linie til udgående opkald

: Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du vælge

telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald eller forhindre valg af linje, hvis
tjenesten understøttes af SIM-kortet.

Indgående opkald kan besvares, uanset hvilken linje du vælger. Du kan dog ikke
fortage opkald, hvis du vælger linje 2, og du ikke har abonnement på denne
netværkstjeneste. Hvis linje 2 er valgt, vises "2" på skærmen i standbytilstand.