Nokia 1101 - Indstillinger for ekstraudstyr

background image

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen med indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis der er eller har været
tilsluttet ekstraudstyr til telefonen f.eks. headset.

Vælg

Menu

>

Indstillinger

>

Indstillinger for ekstraudstyr

>

Headset

eller

Håndfri

.

• Vælg

Standardprofil

for at vælge den profil, telefonen skal anvende, når

ekstraudstyret er tilsluttet.

• Vælg

Automatisk svar

for at indstille telefonen til automatisk at besvare et

indgående opkald efter fem sekunder. Hvis

Ringesignal

er indstillet til

Enkelt

bip

eller

Fra

, anvendes der ikke automatisk besvarelse.

• Vælg

Lys

for at indstille lyset til permanent at være

Tændt

. Vælg

Automatisk

for at indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.
Indstillingen

Lys

er kun tilgængelig, når

Håndfri

er valgt.

background image

44

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.