Nokia 1101 - Skrivning af beskeder

background image

Skrivning af beskeder

Du kan skrive og sende beskeder, der består af flere almindelige SMS-beskeder
(netværkstjeneste). Fakturering kan være baseret på, hvor mange almindelige
beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele. Antallet af
tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele,
vises øverst til højre på skærmen, f.eks. 120/2. Hvis du bruger specialtegn
(Unicode) som ñ, i beskeden, kan der være behov for flere dele til beskeden end
ellers. Bemærk, at intelligent tekstindtastning kan benytte Unicode-tegn.

Hvis du vil sende en besked, skal telefonnummeret til beskedcentralen være gemt
på telefonen. Se

Beskedindstillinger

på side

33

.

1. Vælg

Menu

>

Beskeder

>

Skriv besked

i standbytilstand.

2. Skriv beskeden. Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer vises

øverst til højre på skærmen.

3. Tryk på

Valg

>

Send

, når beskeden er færdig, indtast modtagerens

telefonnummer, og vælg

OK

.

Hvis du vil sende beskeden til flere personer, skal du vælge

Sendevalg

>

Send til

flere

, rulle til den første modtager og vælge

Send

. Gentag dette for hver

modtager.

Vælg

Sendevalg

>

Send til liste

, hvis du vil sende en besked til en

foruddefineret distributionsliste. Se

Distributionslister

på side

31

, hvis du vil

definere og redigere distributionslister.

background image

29

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Der er følgende valgmuligheder:

Indsæt

,

Brug skabelon

Lille skriftstr.

,

Stor

skriftstr.

,

Slet tekst

,

Ordbog

,

Instruktioner

,

Afslut redig.

,

Sendeprofil

(se

Beskedindstillinger

på side

33

),

Gem besked

,

Slet

og

Ordbog

.

Bemærk! Når der sendes beskeder via SMS-netværkstjenesten, kan ordene
"

Beskeden er sendt

" fremkomme i displayet på din telefon. Dette betyder, at

beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er
indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte
modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-
tjenester.