Nokia 1101 - Billedbeskeder

background image

Billedbeskeder

Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste).
Billedbeskeder gemmes på telefonen. Bemærk, at hver billedbesked består af
flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked end en
SMS-besked.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af
din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun telefoner med
billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Modtagelse af en billedbesked

Tryk på

Vis

for at få vist beskeden med det samme. Hvis du trykker på

Valg

, har du

følgende valgmuligheder for billedbeskeden:

Slet

,

Besvar

,

Chat

,

Rediger tekst

,

Gem

billede

,

Som pausesk.

,

Hent nummer

,

Som påmindelse

og

Detaljer

.