Nokia 1101 - Alarm (Menu 7)

background image

Alarm (Menu 7)

Du kan indstille alarmen til at gå i gang på et ønsket
tidspunkt én gang eller gentagne gange, f.eks. hver
arbejdsdag.

Vælg

Menu

>

Alarm

. Indtast tidspunktet for alarmen. Når alarmen lyder, kan du

afbryde den ved at trykke på sletnings-/afslutningstasten. Hvis du vælger

Udsæt

,

afbrydes alarmen og afspilles igen om seks minutter.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at
afspille alarmtonen. Hvis du trykker på sletnings-/afslutningstasten, bliver du spurgt, om du
vil aktivere telefonen til opkald. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slukke telefonen
eller på

Ja

for at fortage og modtage opkald.

Bemærk! Vælg ikke

Ja

, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner,

eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

background image

47

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.