Nokia 1101 - 4. Menufunktioner

background image

4. Menufunktioner

Du kan bruge hovedfunktionerne i menuerne på følgende måder:

Ved hjælp af piletasterne

1. Vælg

Menu

i standbytilstand.

2. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle til den ønskede hovedmenu, og tryk på

Vælg

for at åbne den. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at afslutte en

hovedmenu.

3. Hvis hovedmenuen indeholder undermenuer, skal du rulle til den ønskede

undermenu og trykke på

Vælg

for at åbne den. Tryk på sletnings-/

afslutningstasten for at afslutte en undermenu.

Hvis du ikke vil gemme de ændringer, du har foretaget af menuindstillingerne,
skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten og holde den nede.

Ved hjælp af genveje

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Disse numre kaldes
genvejsnumre.

Vælg

Menu

i standbytilstand, og indtast hurtigt, inden for tre sekunder,

genvejsnummeret på den menu, du vil have adgang til. Brug samme
fremgangsmåde for undermenuerne.

Hvis du f.eks. vil aktivere

Banke påtjeneste

, skal du vælge

Menu

>

6 (for

Indstillinger

) > 2 (for

Opkaldsindstillinger

) > 4 (for

Banke påtjeneste

) >

1 (for

Aktivér

).

Bemærk, at genvejsnummeret for

Beskeder

er 01.

background image

28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.