Nokia 1101 - Brug af intelligent tekstindtastning

background image

Brug af intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er en nem måde at skrive tekst på.

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan
tilføje nye ord i.

background image

25

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

1. Indtast det ønskede ord ved at trykke på de enkelte taster én gang for ét

bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Tryk f.eks. på 6, 6, 5, 4 og 2, hvis du
vil skrive "Nokia", når den engelske ordbog er valgt.

• Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette tegnet til venstre for

markøren. Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten nede for at rydde
skærmen.

• Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionel

og intelligent tekstindtastning, skal du trykke gentagne gange på * og
kontrollere indikatoren øverst på skærmen.

• Tryk på og hold # nede for at skifte mellem bogstaver og tal.

• Tryk på og hold * nede, hvis du vil have vist en liste over specialtegn.

Vælg det ønskede tegn, og tryk på

Indsæt

.

• Tryk på og hold den ønskede taltast nede for at indsætte et tal. Hvis du vil

indsætte flere tal, skal du trykke på og holde # nede og derefter indtaste de
ønskede tal.

2. Hvis det viste ord, er det ønskede ord, skal du trykke på 0 og begynde at skrive

det næste ord.

• Hvis du vil ændre ordet, skal du trykke gentagne gange på *, indtil det

ønskede ord vises.

• Hvis "?" vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje

ordet i ordbogen, skal du vælge

Stav

, indtaste ordet (der anvendes

traditionel tekstindtastning) og vælge

OK

.

background image

26

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.