Nokia 1101 - Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning

background image

Aktivering eller deaktivering af intelligent

tekstindtastning

Vælg

Valg

>

Ordbog

, når du skriver tekst.

• Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere intelligent

tekstindtastning. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig på de sprog,
der vises på listen.

• Vælg

Ordbog fra

, hvis du vil vende tilbage til traditionel tekstindtastning.

Tip! Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du
skriver tekst, skal du trykke to gange på #.