Nokia 1101 - Hurtigkald

background image

Hurtigkald

Vælg

Menu

>

Kontakter

>

Hurtigkald

. Vælg den ønskede tast (tast 2 til 9) med

piletasten, og vælg

Tildel

. Vælg, om du vil tildele til opkald eller SMS. Vælg det

ønskede navn, og tryk på

Vælg

.

Når telefonnummeret er tildelt til en taltast, kan du foretage hurtigopkald til
nummeret på følgende måder:

• Tryk på den tilsvarende taltast, og vælg derefter

Ring op

.

• Hvis

Hurtigkald

er aktiveret, skal du trykke på og holde den tilsvarende taltast

nede, indtil der ringes op (se

Opkaldsindstillinger

på side

41

).

background image

22

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.