Nokia 1101 - Opkald

background image

Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret.

Sådan foretager du internationale telefonopkald: Tilføj et "+" ved at trykke på *
to gange, og tilføj landekoden (eller områdekoden) foran områdenummeret
(slet eventuelt det første 0).

Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette det senest indtastede ciffer.

2. Vælg

Ring op

for at ringe op til nummeret. Tryk på pil op for at øge eller på

sletnings-/afslutningstasten for at mindske lydstyrken i ørestykket eller
headsettet.

3. Vælg

Afslut

for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.