Nokia 1101 - Besvarelse af et opkald

background image

Besvarelse af et opkald

Vælg

Besvar

i standbytilstand. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at omstille

eller afvise opkaldet uden at svare.