Nokia 1101 - Udskiftning af covers

background image

Udskiftning af covers

Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret
fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal
altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern telefonens bagcover og batteriet. Se trin 1 og 2 under

Indsætning af et

SIM-kort

på side

13

.

2. Fjern forsigtigt frontcoveret, idet du begynder

nederst på telefonen (3).

3. Fjern forsigtigt tastaturet (4). Sæt det nye

tastatur ind i det nye frontcover, idet du starter
fra toppen (5). Sørg for, at det nye tastatur sidder korrekt (6).

background image

19

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

4. Ret den øverste del af frontcoveret ind efter den

øverste del af telefonen, og tryk på frontcoveret
for at låse det på plads (7).

5. Sæt batteriet i, og sæt bagcoveret på. Se trin 4 og

5 under

Indsætning af et SIM-kort

på side

13

.