Nokia 1101 - Taster og stik

background image

Taster og stik

1. Lommelygte

Din telefon er udstyret med
en indbygget lommelygte.
Se

Lommelygte

på side

19

.

2. Navi-tast

Nokia Navi-tastens funktion
afhænger af den tekst, der vises over
tasten. I denne vejledning beskrives
brugen af Navi-tasten i forhold til
den relevante vejledende tekst, der
vises på skærmen, f.eks.

Menu

eller

Vælg

.

3. Tænd/sluk-tast

Bruges til at tænde eller slukke
telefonen. Når tastaturet er låst,
tændes telefonens skærm i ca.
15 sekunder, når du trykker på
tænd/sluk-tasten.

4. Piletaster

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger.
Du kan justere lydstyrken under et opkald. Når telefonen er i standbytilstand,
kan du trykke på pil op

for at få vist listen over seneste udgående opkald,

background image

17

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

og du kan trykke på pil ned

for at få vist de navne og telefonnumre, der

er gemt i Kontakter.

5. Sletnings-/afslutningstasten

Sletter tegn på skærmen og afslutter forskellige funktioner.

6. 0-9 bruges til at indtaste tal og tegn.

* og # anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

1. Opladerstik

2. Stik til headset

3. Mikrofon