Nokia 1101 - Påsætning af håndledsremmen

background image

Påsætning af håndledsremmen

Fastgør remmen gennem hullerne som vist på billedet, og stram
den derefter.