Nokia 1101 - Normal betjeningsposition

background image

Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i den normale betjeningsposition.

Enheden har en udvendig antenne.

Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at
berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen
berøres, kan det have indflydelse på sende- og
modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end
nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres
antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

background image

16

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.