Nokia 1101 - Indsætning af et SIM-kort

background image

Indsætning af et SIM-kort

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

• SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller

bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

• Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og

ikke er tilsluttet opladeren eller en anden enhed, hvorefter du kan fjerne
batteriet.

1. Tryk på udløserknappen (1) til bagcoveret,

skub coveret (2), og løft det af telefonen.

2. Fjern batteriet ved at løfte

det med fingergrebet (3).

background image

14

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Løft SIM-kortholderen med fingergrebet. Åbn holderen (4). Skub forsigtigt

SIM-kortet ind i slidsen til SIM-kortet (5). Sørg for, at kortets guldbelagte
kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til højre. Luk
SIM-kortholderen, og tryk på den, så den låses.

4. Ret batteriets guldbelagte kontakter

ind efter de tilsvarende kontakter på
telefonen, og skub på batteriets modsatte
ende, indtil batteriet klikker på plads (6).

5. Ret den nederste del

af bagcoveret ind
efter den nederste del
af telefonen (7), tryk
på den øverste del af
bagcoveret for at låse
det på plads (8).

background image

15

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.